En- och flerdagars kurser

Satsning 2021 - höst/vinter


3 heldagar med träning, ibland med gemensamt tema men också med utrymme för egna val av vad som skall tränas. Utöver de fysiska träffarna kommer gruppen ha en gemensam fb-grupp där det finns plats för uppgifter, lite tips, disskussioner i gruppen mm

12/9, 17/10, 28/11

Alla tre datum i Trelleborgs hundarena.

Kursen är full men det går bra att anmäla sig som reserv eller anmäla intresse för kommande omgångar.


Flerdagarskurser 2021


Tvådagarskurser där ni får hjälp med det ni vill jobba med. Ingångar, transporter, helhet, störningar eller detaljer..... ni avgör vad ni vill ha hjälp med. Gruppen hjälper varandra när det behövs kommendering, störningar eller liknande. Brukar vara härliga dagar där vi riktigt njuter av träningen. Varmt välkomna!


18-19 september Trelleborgs hundarena
13-14 november Trelleborgs hundarena

Mer info och anmälan via Trelleborgs hundarena


Meddela mig om du är intresserad och inte hittar rätt så lotsar jag dig dit du skall anmäla

Sommarläger 2021 i Varberg

Träna på just det som du behöver men ta chansen att få hjälp av och inspireras av övriga kursdeltagare. Max 6 deltagare. Inga åhörare.


Sommarlägren är över för i år. Ser fram emot 2021 års sommarläger.   


Har du önskemål om en- eller flerdagarskurser så hör av dig på mona.lydnadskurser(@)gmail.com