En- och flerdagars kurser

Mona Kjernholm - kurser i lydnad och agility


Flerdagarskurser 2020


10-11 sep Ekets hundarena, Örkelljunga
21-22 nov Trelleborgs hundarena

30/11-1/12 Ekets hundarena, Örkelljunga

Meddela mig om du är intresserad så lotsar jag dig dit du skall anmälaSatsning 2020


3 heldagar med träning, ibland med gemensamt tema men också med utrymme för egna val av vad som skall tränas. Utöver de fysiska träffarna kommer gruppen ha en gemensam fb-grupp där det finns plats för uppgifter, lite tips, disskussioner i gruppen mm

8/10

5/11

3/12

Alla tre datum i Trelleborgs hundarena.


Meddela mig om du är intresserad så lotsar jag dig dit du skall anmäla.


Sommarläger 2021 i Varberg

Träna på just det som du behöver men ta chansen att få hjälp av och inspireras av övriga kursdeltagare. Max 6 deltagare. Inga åhörare.


Sommarlägren är över för i år. Ser fram emot 2021 års sommarläger.   


Har du önskemål om en- eller flerdagarskurser så hör av dig på mona.lydnadskurser(@)gmail.com

Copyright © All Rights Reserved